Kohtla Kaevanduspark-muuseumi direktor Andres Kraas: "Mul on väga hea meel, et meil on tekkinud head suhted ka Tallinna tehnikaülikooliga"

Loe intervjuu esimest osa: Kaevandus- ja mäemuuseumid: Kohtla Kaevanduspark-muuseumi direktor Andres Kraas: “Ma ei tulnud siia vaid aastaks”

Mida huvitavat sa plaanid selle suure territooriumiga teha? 
Muuseumidega on lood nii, et need ei saa kunagi valmis. Kui keegi väidab, et muuseum on valmis, siis on järelikult hakanud pihta selle muuseumi allakäik. Aga mis puudutab kaevandusmuuseumi ja selle territooriumi, siis ma leian, et need peaksid olema käigus 24/7, sest siin on nii palju võimalusi. Kindlasti tuleks õues olevat ekspositsiooni täiendada, sest kaevandustest on üle käinud suur tehniline progress, aga meil lõpeb kõik sajandivahetusega. Ma tahaks ka uuemat tehnikat esitleda, et inimestel tekiks võrdlusmoment.
Ümberkorraldusi tuleks teha ka muuseumi maa-aluses osas. Mul on seal praegu igav, sest ka maa-alune ekspositsioon kajastab vaid vana aega. Minu meelest peaks osa sellest olema tänapäevane, atraktiivsem. Maa all annab igasuguseid asju teha, ka väga erisuguseid näitusi. Me ju tahame, et külastajad tuleksid ikka ja jälle tagasi, mitte et üks kord käidud ja nähtud, aitab küll.
Mul on väga hea meel, et meil on tekkinud head suhted ka Tallinna tehnikaülikooliga, sest üks asi, mis on siin muuseumis puudu, on teadustöö. lma selleta pole ükski muuseum jätkusuutlik. Koostöös tehnikaülikooli ja rahvusvaheliste organisatsioonidega meil ongi plaanis rajada siia teaduskeskus oma laborite ja muu sinna kuuluvaga. Põlevkivikaevandamine on väga oluline osa Eesti tööstusest ja tööstusajaloost ning meie kaevandusmuuseum ei saa jääda pelgalt Kohtla kaevandusmuuseumiks, vaid see peab hõlmama tervet Eestit.


From Mäetööde praktikum Kohtla kaevanduses, 08.10.2015

From Mäetööde praktikum Kohtla kaevanduses, 08.10.2015

Kohtla kaevandusmuuseum on eksisteerinud 14 aastat ning on olnud paljuski väikese valla kukil. Sa oled kindlasti ka kogu raamatupidamise üle vaadanud. Mis seis on? Kas muuseum kannab kaela või veel mitte? 
Ütleme, et juba kannab. Muuseum ei saa olla kunagi kasutoov ettevõtmine, see ei ole nii üheski riigis. Muuseum vajab dotatsioon, vajab abi. Praegu on olnud suur abi EASist ja Euroopa Liidu fondidest. Projektidega jätkame kindlasti ka järgmisel rahastusperioodil ning pingutame ka ise kohapeal, et raha teenida. Iga muuseumi juurde käib tänapäeval ju ka meelelahutus ning kui taevaisa korralikku talve annab, paneme tuubimäe taas tööle ning pakume selle kõrval ka Eestis täiesti uut, lendava vaiba atraktsiooni.
Ma tahan rõhku panna ka koostööle ümberkaudsete teenusepakkujatega, sest pean koostööd väga oluliseks. Me peame olema eelkõige partnerid, mitte konkurendid. Eestis on see kahjuks väga levinud, et koostöö asemel hoopis konkureeritakse, ning mulle see üldse ei meeldi. Paraku algab see väikeste ettevõtetega ning lõpeb riigi tasandil.

From Mäetööde praktikum Kohtla kaevanduses, 08.10.2015

From Mäetööde praktikum Kohtla kaevanduses, 08.10.2015
Sinu CV-d vaadates on selge, et insener-tehniline taip pole sinu tugevam külg, küll on seda aga turundus ja suhtekorraldus, mis on muuseumitöös väga olulised.
Kaevanduse spetsiifikat ma muidugi läbi ja lõhki ei tunne, kuid ma lasin edale Estonia kaevanduses nii maa all kui maa peal paljud asjad selgeks teha, sest narr on sellist muuseumi juhtida, kui ise neid asju ei tea. Aga jah, turunduse ja kommunikatsiooniga olen ma tegelenud viimased paarkümmend aastat ning ma usun, et sellest on siin kasu. Me ei ole veel laiaulatuslikku kampaaniat teinud, sest kuni territoorium polnud korras, ei saanudki seda teha. Kui sa teed suurt kära, kohapeal aga selgub, et asi on mage, sünnib sellest hoopis kahju. Kaaguta ikka siis, kui oled muna ära munenud! Välismaal ilmuvates ajalehtedes olen ma siiski muuseumi pisut reklaaminud, kasutades võimalusi.

From Mäetööde praktikum Kohtla kaevanduses, 08.10.2015

Popid